วันอังคาร ที่ 2 เดือนมิถุนายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับโรงทานวัดโตนด บางกรวย และนายอำเภอบางกรวย มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ให้ประชาชนที่ประสบภัยโควิท-19 จำนวน 200 ชุด

วุฒิสภารวมใจสู้ภัย COVID-19

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับโรงทานวัดโตนด บางกรวย และนายอำเภอบางกรวย มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ให้ประชาชนที่ประสบภัยโควิท-19 จำนวน 200 ชุด

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน