วันอังคาร ที่ 2 เดือนมิถุนายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม จำนวน 300 ชุด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 นาฬิกา ณ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ มูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม จำนวน 300 ชุด

ให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณย่านวัดอาวุธวิกสิตาราม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเขตบางพลัดช่วยจัดระเบียบ เว้นระยะห่าง พร้อมจัดหน่วยคัดกรองตามมารฐานสาธารณสุข
โอกาสนี้ คณะฯ ได้เข้ากราบขอพรพร้อมถวายสังฆทานให้แก่พระเทพปัญญา มุนี เจ้าอาวาส วัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน