วันพุธ ที่ 27 เดือนพฤษภาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คุณสุจิตรา ลาภธีรวุฒิ พร้อมด้วยนางธัญวลัย เดชเจริญจินดา เป็นเจ้าภาพ มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ พระชุดคลุมปฏิบัติการหน้ากากอนามัย พร้อมด้วยแอลกอฮอล์

คุณสุจิตรา ลาภธีรวุฒิ พร้อมด้วยนางธัญวลัย เดชเจริญจินดา เป็นเจ้าภาพ มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ พระชุดคลุมปฏิบัติการหน้ากากอนามัย พร้อมด้วยแอลกอฮอล์

ให้แก่กรมการแพทย์ทหารอากาศ ดร.ถง เจิ้ง หยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย/คณะกรรมการประสานสถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ไ ทย-ไต้หวัน ในนามชาวไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย ได้มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ชุดคลุมปฏิบัติการและหน้ากากอนามัย รวมทั้งสิ้น ๗,๘๕๐ ชิ้น และแอลกอฮอล์ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๐๐ แกลลอน ให้แก่กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อโควิด-19

โดยมี พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี ธรรมรงค์เดช เจริญสุข ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พลอากาศตรี ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมรับมอบฯ โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่รับมอบในวันนี้ กรมแพทย์ทหารอากาศ จะนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ต่อไป เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ