วันอังคาร ที่ 2 เดือนมิถุนายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

บุรีรัมย์ โควิด 19 สั่งย้อนอดีตเกษตรกรภาคกลางเอาสินค้ามาแลกข้าวอีสาน

บุรีรัมย์ โควิด 19 สั่งย้อนอดีตเกษตรกรภาคกลางเอาสินค้ามาแลกข้าวอีสาน

โควิด 19 พัฒนาสายพันธุ์ สั่งเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา จ.อ่างทอง ให้สหกรณ์เป็นตัวเชื่อม เอาปลาช่อนแดดเดียวขอแลกเปลี่ยนข้าวหอมมะลิบุรีรัมย์ หลังได้รับผลกระทบขายปลาไม่ได้เพราะร้านอาหารที่เคยส่งปิดตัว รองผู้ว่าฯชี้เป็นการเกื้อหนุนกันคล้ายกับการค้าขายในยุคอดีต สูงสุดอาจกลับคืนสู่สามัญ

วันที่ 21 พ.ค. 63 นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายราชศักดิ์ ตระสินธุ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในกิจกรรมความร่วมมือแลกเปลี่ยนสินค้าสหกรณ์ เพื่อกระจายสินค้าบรรเทาความเดือดร้อนด้านการตลาด การจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

การแลกเปลี่ยนสินค้าในครั้งนี้ เกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ได้นำปลาช่อนแดดเดียว จำนวน 1,000 กิโลกรัมๆละ 200 บาทคิดเป็นเงิน 200,000 บาท มาแลกกับข้าวหอมมะลิของกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 5,400 กิโลกรัม ๆ ละ 37 บาท คิดเป็นเงิน 200,000 บาทเช่นเดียวกัน

นายสุทธิพงษ์ ฉลาดธัญกิจ ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา จ.อ่างทอง กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เกษตรกรจะเลี้ยงปลาส่งให้กับร้านอาหาร เกือบจะไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด แต่หลังจากมีโรคโควิด 19 ระบาด จนมีการสั่งปิดร้านอาหาร ทำให้ผู้เลี้ยงปลาช่อน ไม่มีที่ส่งปลา
จึงประสานมายังสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ให้หาคู่ค้าเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนกัน จึงตกลงแลกกับข้าวหอมมะลิ เพื่อเอาไปจำหน่ายให้กับชาวจังหวัดอ่างทอง โดยหลังจากนี้จะหาวิธีเอาสินค้าชนิดอื่นของทั้งสองภาคมาแลกเปลี่ยนกันอีกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เดินต่อไปได้

ขณะนายราชศักดิ์ ตระสินธุ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาระบุว่า ปัญหาความยากลำบากของเกษตรกรเป็นสิ่งสำคัญ ที่ผ่านมาเกษตรกรหลายอาชีพได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นจำนวนมาก
จึงมีแนวคิดที่จะเอาสินค้าของแต่ละภาคซึ่งจะเด่นไปคนละด้าน แล้วเอามาแลกเปลี่ยนกัน ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเอาไปบริโภคหรือไปจำหน่ายในพื้นที่ของตัวเองก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ด้านนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า แนวคิดดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งหากย้อนไปในอดีตสมัยที่ยังไม่มีการผลิตเงินมาใช้ คนสมัยก่อนก็จะใช้วิธีเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนกัน ครั้งนี้อาจจะถือได้ว่า”เป็นวิถีชีวิตใหม่ของคนในยุค 4.0”ก็เป็นได้….นายดำรงชัย …กล่าว/

///////////

ข่าว-ภาพ วาทิตย์ แสนธุปี จ.บุรีรัมย์

คิวภาพ//การส่งมอบสินค้า//สินค้าของทั้งสองฝ่าย//เสียงนายสุทธิพงษ์(เสื้อเทา)//เสียงสหกรณ์จังหวัด(เสื้อฟ้า)//เสียงรองผู้ว่า(เสื้อกั๊กดำ)