ชายแดนตําบลหาดเล็ก จ.ตราด จัดโครงการนํ้าใจกองทุนหมู่ 4 บ้านหาดเล็ก สู้ภัยโควิด-19

ตราด/ชายแดนตําบลหาดเล็ก จ.ตราด จัดโครงการนํ้าใจกองทุนหมู่ 4 บ้านหาดเล็ก สู้ภัยโควิด-19 จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 60 ชุด พร้อมเงินถุงอีกจำนวน 30,000 บาท

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่บริเวณสถานที่หมู่ 4 บ้านหาดเล็ก จ.ตราด นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ ได้ให้เกีรยติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนํ้าใจกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหาดเล็ก โดยมี นายสมประสงค์ ช่อลัดดา ประธานกองทุนหมู่บ้านที่ 4 บ้านหาดเล็ก ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ น.ท.นิรุจน์ สุศรี ผบ.ฉก.นย.182 บ้านหาดเล็ก นายวิชัย กิมสร้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านหาดเล็ก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเข้าร่วมจัดกิจกรรมมอบถุงกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 60 ชุด ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตั้งจุดคัดกรองสมาชิกที่เข้ารอรับสิ่งของ รวมทั้งการจัดแถวเว้นระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันปัญหาป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับการจัดกิจกรรมมอบมอบถุงกองทุนหมู่บ้านในครั้งนี้ตามโครงการนํ้าใจกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหาดเล็ก เป็นการช่วยเหลือสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยเป็นการมอบข้าวสาร ถุงละ 5 กก. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำดื่ม น้ำตาล นํ้ามันพืช พร้อมด้วยรับมอบเงินอีกคนละ 500 บาท จํานวน 30,000 บาท ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านจํานวน 60 คน ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านตําบลหาดเล็กหมู่ที่ 4 บ้านหาดเล็ก ดังกล่าวเป็นไปเรียบร้อยด้วยดี ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 ในพื้นที่หมู่ 4 บ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าว จ.ตราด รายงานในพื้นที่ อ.คลองใหญ่ ตราด