วันพุธ ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ การเคหะแห่งชาติ บ้านเอื้ออาทร รังสิต

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ การเคหะแห่งชาติ บ้านเอื้ออาทร รังสิต คลอง 9 นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา

ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ร่วมกับนายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ และพลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ ตัวแทนชมรมนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 1-19 มอบข้าวกล่อง อาหารแห้ง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน