นายรณวริทธิ์ ปรัยฉัตรกูล สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตข้าวครบวงจร

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นายรณวริทธิ์ ปรัยฉัตรกูล สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตข้าวครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2563

ในหัวข้อเรื่อง “เปิดมุมมองใหม่ตลาดข้าวอินทรีย์ไทย ในตลาดโลก” โดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมโครงการ
นายรณวริทธิ์ กล่าวว่า อาหารคือหนึ่งในปัจจัยสี่ อาหารทุกอย่างต้องซื้อต้องขาย ผลผลิตทางการเกษตรกลายเป็นสินหลักของมนุษยชาติ ความมั่นคงทางอาหารต้องควบคู่ไปกับความมั่นคงทางการเกษตร ยิ่งในภาววิกฤติโรคระบาดเช่นนี้ สิ่งสำคัญคืออาหาร สำคัญกว่านั้นไปอีกคือ อาหารสะอาด อาหารปลอดภัย นั่นคืออาหารอินทรีย์ เช่น ข้าวอินทรีย์ ที่ต้องตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ทั้งระบบ รวมถึงมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม (GMP/HACCP) ซึ่งข้าวอินทรีย์ที่ทำได้ครบมาตรฐานดังกล่าว จะกลายเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน