กมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา บุกชุมชนวัดสะพาน เขตคลองเตย มอบถุงยังชีพ 500 ชุด มุ่งบรรเทา-เยียวยาวิกฤตโควิด-19

กมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา บุกชุมชนวัดสะพาน เขตคลองเตย มอบถุงยังชีพ 500 ชุด มุ่งบรรเทา-เยียวยาวิกฤตโควิด-19

วันที่ 22 พฤษภาคม เวลา 09.00 นาฬิกา ณ วัดสะพาน เขตคลองเตย คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา นำโดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่มอบอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตการณ์โควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 500 ชุด โดยมอบให้แก่พี่น้องประชาชนชุมชนวัดสะพาน บริเวณโรงทาน จำนวน 425 ชุด พร้อมถวายปัจจัยให้แก่วัดสะพานสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของโรงทานในการจัดเตรียมอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนที่ต้องเผชิญวิกฤตโควิด-19

ซึ่งวัดสะพานดำเนินการเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี เจ้าอาวาสวัดสะพาน ผู้อำนวยการเขตคลองเตย นักพัฒนาชุมชน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามหลัก social distancing
จากนั้น คณะฯ เดินทางไปยังชุมชนข้างวัดสะพาน เพื่อมอบถุงยังชีพให้ประชาชนในชุมชนแออัดที่ยังขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมโดยตรงจากวิกฤตโควิด-19 จำนวน 75 ชุด

ซึ่งบางครัวเรือนมีผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องได้รับความดูแลช่วยเหลือ ทางคณะฯ จึงมอบถุงยังชีพพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น ผ้าอ้อมสำเร็จรูป เพื่อเป็นการบรรเทาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น ทั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ประชาชนต่างรู้สึกยินดีที่ได้รับถุงยังชีพ ซึ่งสามารถบรรเทาหรือลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันลงได้บางส่วน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน