วันอังคาร ที่ 2 เดือนมิถุนายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กาฬสินธุ์_21-05-63-ตรวจตลาดนัดเข้มเว้นระยะห่างสวมหน้ากากป้องกันโควิด

กาฬสินธุ์_21-05-63-ตรวจตลาดนัดเข้มเว้นระยะห่างสวมหน้ากากป้องกันโควิด
อำเภอสหัสขันธ์ ออกตรวจเข้มวางมาตรการตลาดนัดถนนคนเดิน เข้มตรวจวัดไข้ ล้างมือ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากป้องกันไวรัสโควิด 19

วันที่ 22 พ.ค. 63 นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมด้วยนางนฤมล สิงห์เงา ปลัด ทต.โนนบุรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ.สหัสขันธ์ รพ.สหสขันธ์ ออกตรวจตลาดนัดถนนคนเดิน ทต.โนนบุรี ซึ่งได้จัดพื้นที่ตรวจคัดกรองที่บริเวณทางเข้าตลาดอย่างเข้มข้น โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่ ทต.โนนบุรี เป็นผู้ตรวจวัดไว้ พร้อมบริการจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และมาตรการคุมเข้มการสวมหน้ากาก ที่ยึดตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 5 หากไม่สวมหน้ากากจะไม่มีสิทธิเข้าตลาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ซึ่งพบว่ามีประชาชนเดินทางมาตลาดถนนคนเดินมากกว่า 3,000 คนในวันเดียว
นางนฤมล สิงห์เงา ปลัด ทต.โนนบุรี กล่าวว่า อำเภอสหัสขันธ์ ได้เข้มงวดในมาตรการการป้องกันไวรัสโควิด 19 โดยที่ผ่านพื้นที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่อยู่ในเขตเทศบาลต.โนนบุรี ได้ดำเนินการปิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่มาโดยตลอด

นอกจากนี้หลังจากมาตรการผ่อนปรนของนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์ เรื่องตลาดสด ตลาดนัด ถนนคนเดิน ในพื้นที่จึงได้ทำการเปิดตลาดภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทางเทศบาล ต.โนนบุรี ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับ อสม. ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำจุดคัดกรองตลาดสดตอนเช้า และตอนเย็น เป็นประจำตั้งแต่มีการประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือไวรัสโควิด 19 จนกระทั่งมีการผ่อนปรนให้เปิดตลาดนัด ถนนคนเดิน ได้ทดลองเปิดไปแล้ว 1 ครั้ง มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ส่วนในวันนี้ก็ยังอยู่ในห้วงของการทดลองเปิดตลาด พบว่าก็ยังมีประชาชนเดินทางมาตลาดจำนวนมากเช่นเดิม เฉลี่ยที่ 3,000 คน แม้ว่าจะมีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจวัดไข้ จุดล้างมือ และทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย แต่พบว่าประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนี้การเว้นระยะห่างพ่อค้าแม่ค้า และจุดทางเดินของประชาชนทำให้ประชาชนที่เข้ามาตลาดสามารถเดินได้สะดวกไม่แออัด แม้ว่าจะมีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมาตรการสวมหน้ากาก ในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์ ตามประกาศกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 5 ทำให้ประชาชนตื่นตัวมากขึ้นในการสวมใส่หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ซึ่งทางอำเภอสหัสขันธ์ ได้เร่งรณรงค์ให้ประชาชนได้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยให้เป็นปกติ โดยเฉพาะการเลือกใช้หน้ากากผ้าที่สามารถซักซ้ำมาใช้ใหม่ได้ ประหยัดและหาซื้อได้ง่านกว่าหน้ากากอนามัย