วันอังคาร ที่ 2 เดือนมิถุนายน คศ.2020

จ.จันทบุรี ผ่อนคลายมาตรการ เปิดตลาดพลอยสร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นเศรษฐกิจ

จ.จันทบุรี ผ่อนคลายมาตรการ เปิดตลาดพลอยสร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นเศรษฐกิจ

ขณะที่คนเดินพลอยให้ความร่วมมือป้องกันโควิด – 19 รอบสอง บรรยากาศยังไม่คึกคักเพราะพ่อค้าชาวต่างชาติยังไม่เข้ามาซื้อพลอย

ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดจันทบุรี ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรีที่ 12/2563 เรื่อง การเปิดดำเนินการในสถานที่ที่ได้มีคำสั่งให้ปิดไว้เป็นการชั่วคราว ให้ตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์และบริเวณใกล้เคียง ที่เปิดทำการทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และ วันอาทิตย์สามารถเปิดดำเนินการซื้อขายพลอยได้ ตั้งแต่วันนี้ ( 22 พ.ค.63 )

เป็นต้นไปหลังหยุดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปกว่า 2 เดือนซึ่งบรรยากาศการซื้อขายพลอย และอัญมณีในจังหวัดจันทบุรีกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่ยังไม่ค่อยคึกคักเนื่องจากพ่อค้าพลอยชาวต่างชาติยังไม่เดินทางเข้ามาซื้อมีเพียงบางรายที่ตกค้างอยู่ในประเทศไทย ตั้งโต๊ะรับซื้อ ทั้งนี้ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทหาร ตำรวจ อส. กอ.รมน.เทศกิจเทศบาลเมืองจันทบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการที่มาเลือกซื้อ และ จำหน่ายพลอย ซึ่งผู้ประกอบการทุกราย รวมทั้งคนเดินพลอย ขายพลอย ต่างให้ความร่วมมือในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รอบ 2 เป็นอย่างดี ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย จัดระเบียบในการเข้าวางพลอยเพื่อจำหน่าย

ต่อรองราคาเป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก และ มาตรการควบคุมเสริมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี สอดคล้องแนวทางปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาทิ มีจุดคัดกรองผู้ที่จะเข้าตลาดพลอยรวม 3 จุด และ ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทำความโต๊ะซื้อ – ขาย พลอยบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการจำหน่ายของแต่ละราย มีจุดบริการล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งยาฆ่าเชื้อโรค เว้นระยะห่างความปลอดภัยระหว่างผู้ซื้อ กับ ผู้ขาย เป็นต้น โอกาสนี้สภาวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย – จีน จังหวัดจันทบุรีได้แจกหน้ากากอนามัยแก่ผู้ที่เดินทางเข้าตลาดพลอย ทั้งนี้ตลาดพลอยจังหวัดจันทบุรีถือเป็นแหล่งซื้อขายพลอยจากทั่วโลก สามารถสร้างรายได้และเม็ดเงินการลงทุนเข้าประเทศจำนวนมหาศาลเป็นที่รู้จักของนานาชาติ ในแต่ละปีจะมีผู้ประกอบการจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาซื้อขายพลอยจำนวนมากแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจการซื้อขายพลอย และ ธุรกิจต่อเนื่องโดยตรง เนื่องจากพลอยและอัญมณีเครื่องประดับเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยต้องรอระยะเวลาในการฟื้นตัวตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตามช่างฝีมือการแปรรูปพลอย ทั้งเผาพลอย จี้พลอย แต่งพลอย เจียรไนพลอย ชาวจันทบุรีเป็นช่างฝีมือที่ต่างชาติยอมรับคุณภาพ รวมทั้งบรรยากาศการซื้อขายพลอยถือเป็นตลาดท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว หากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมป้องกันโควิด-19 กลับสู่ภาวะปกติ บรรยากาศการซื้อขายพลอยของตลาดพลอยเมืองจันท์ก็จะกลับมาคึกคักเหมือนเดิม

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก