วันอังคาร ที่ 2 เดือนมิถุนายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พ่อเมืองร้อยเอ็ด “ผ่อนปรน” ร้านอาหาร สถานประกอบการอื่นๆ ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

พ่อเมืองร้อยเอ็ด “ผ่อนปรน” ร้านอาหาร สถานประกอบการอื่นๆ ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

“จัดให้มีการคัดกรอง ผู้มารับบริการ ทำความสะอาดสถานที่ กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ การจัดบัตรคิว จัดจุดบริการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดที่นั่งให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ ที่นั่ง และทางเดินอย่างน้อย 1 เมตร”
วันนี้ (22 พฤษภาคม 2563) เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 48 ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าว

จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 22 พฤษภาคม 2563) จำนวน 333 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 สะสม จำนวน 3 ราย (กลับบ้านแล้ว 3 ราย) ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ โควิด-19 จำนวน 327 ราย รอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ 3 ราย ข้อมูลการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่เขต ติดโรคติดต่ออันตราย (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 22 พฤษภาคม 2563) แยกกักกันครบ 14 วัน จำนวน 169 คน ข้อมูลผู้เดินทางมาจากประเทศอื่นๆ แยกกักกันครบ 14 วัน จำนวน 795 คน ข้อมูลผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ข้อมูลระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 22 พฤษภาคม 2563) แยกตัวสังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 41,462 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 38,081 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 3,381 คน และผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ แยกตัวสังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 20,870 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 18,848 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 2,022 คน การเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน (ระหว่างวันที่ 3 – 22 พฤษภาคม 2563) โดยการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ ในกลุ่มประชาชน ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดภูเก็ต ยอดสะสมจำนวน 154 คน ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ 148 คน รอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 6 คน
สถานการณ์ทั่วโลกใน 211 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ (ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม ถึง 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จำนวน 5,194,210 ราย เสียชีวิต 334,621 ราย ประเทศที่มีผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา 1,620,902 ราย เสียชีวิต 96,354 ราย รองลงมาคือ รัสเซีย 317,554 ราย เสียชีวิต 3,099 ราย และ บราซิล 310,921 ราย เสียชีวิต 20,082 ราย
สถานการณ์ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม จำนวน 3,037 ราย ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น เสียชีวิตสะสม 56 ราย และ มียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ในอันดับที่ 73 ของโลก

จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก ซึ่งในส่วนของประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะมีผู้ป่วยลดลงและไม่พบจำนวนผู้เสียชีวิตมาหลายวันติดต่อกันแล้ว และมีการเปิดมาตรการผ่อนปรนมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ประชาชนก็ยังต้องคงมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มขันต่อไปทั้งมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และให้ประชาชนอยู่บ้านหรือทำงานที่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อ หากออกนอกบ้านต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์เพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิด 19 ที่เหมาะสม
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้สถานประกอบการที่เปิดกิจการตามมาตรการผ่อนปรน เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ฟิตเนส คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม ตลาด ตลาดนัด และสถานประกอบการอื่นๆ ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เช่น จัดให้มีการคัดกรอง ผู้มารับบริการ ทำความสะอาดสถานที่รวมทั้งพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังให้บริการ มีการกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน มีการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการเพื่อไม่ให้แออัดและมีการจัดบัตรคิว รวมถึงจัดจุดบริการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากสถานประกอบการมีการจัดที่นั่งสำหรับรับประทานอาหาร ขอให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ ที่นั่ง และทางเดินอย่างน้อย 1 เมตร

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ด “ใช้ชีวิตวิถีใหม่ พร้อมใจกัน ต้านโควิด -19”
“ล้างมือ กินร้อน ไม่กินร่วม สวมหน้ากากอนามัย อยู่ไกลกัน 2 เมตร”

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด นำโดยนาย ดร.ประมวล วิลาจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ได้นำหุ่นยนต์ AI มานำเสนอ ในการช่วยดำเนินการภารกิจทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์

_________
ศรีไพร ทูลธรรม Update สถานการณ์ ข่าวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน