วันอังคาร ที่ 2 เดือนมิถุนายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบกล่องอะคริลิคป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ร้อยเอ็ด มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบกล่องอะคริลิคป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบกล่องอะคริลิคป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา ชั้น 10 อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมพิธี
นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโกวิท 19 ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 21 พฤษภาคม 2563 จำนวน 330 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 3 ราย รักษาหายแล้วทั้ง 3 ราย

ตรวจแล้วไม่พบเชื้อควิด 19 จำนวน 325 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ 2 ราย จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัด เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ ตลอดจนเพื่อปรับแผนการดำเนินงานภายใต้เงื่อนไขของมาตรการป้องกันโรคและได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
ในการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนทำให้โรงพยาบาลและทีมแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเชื้อขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกัน

และการฟุ้งกระจายของไวรัส จังหวัดจึงมอบให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำรวจความต้องการของโรงพยาบาลในจังหวัดที่ต้องการอุปกรณ์ โดยให้เบิกจ่ายเงินสำรองจ่ายจากเงินมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีโรงพยาบาลที่มีความต้องการจำนวน 12 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน 10 กล่อง โรงพยาบาลโพนทอง จำนวน 5 กล่อง โรงพยาบาลจังหาร เมืองสรวง ศรีสมเด็จสุวรรณภูมิ หนองพอก และโรงพยาบาลอาจสามารถ โรงพยาบาลละ 3 กล่อง โรงพยาบาลธวัชบุรี เมยวดีและโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โรงพยาบาลละ 2 กล่อง และโรงพยาบาลเชียงขวัญ จำนวน 1 กล่อง ทั้งนี้ได้มอบให้วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 40 กล่อง

//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน