วันอังคาร ที่ 2 เดือนมิถุนายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

โครงการปันน้ำใจครั้งที่ 1 ที่ปรึกษา และ คณะทำงาน ด้านการเมืองภาคประชาชน

โครงการปันน้ำใจครั้งที่ 1 ที่ปรึกษา และ คณะทำงาน ด้านการเมืองภาคประชาชน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 น นายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ ประจำกระทรวงมหาดไทย นายบรรหาร บุญเขต ประธานที่ปรึกษา ภาคเหนือตอนล่างพร้อมด้วย คณะทำงาน ได้เดินทาง มาถึงศูนย์ราชการ จังหวัด เพชรบูรณ์ เพื่อมอบ ข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีนายสืบศักดิ์ เอื่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชูศักดิ์ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมรับมอบข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 360 ชุด โดยนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ ได้นำข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งใส่ในตู้ปันสุข

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการคณะของนายนิพนธ์ ชื่นตา ได้เดินทาง ไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่เพื่อไปรับฟังปัญหา เรื่องของภัยแล้ง จากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล นายสมชาย สอนใส และ นาย ปรเมศร์ ตรีสุวรรณ ปลัด อบต เสร็จแล้ว มอบข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 60 ชุด และได้ลงไปในพื้นที่จริง ที่อ่างเก็บน้ำ ห้วยใหญ่ ซึ่งนายนิพนธ์ ชื่นตา ได้กล่าวว่าจะนำเรื่องที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่เสนอมานั้น ไปรายงานให้เจ้ากระทรวงมหาดไทย ได้รับทราบ เสร็จแล้วเดินทางต่อ

ไปที่บ้านปลาฝา ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า เพื่อไปเยี่ยมชม หมู่บ้านปลอดยาเสพติด 100% และได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับชาวบ้าน จำนวน 50 ชุด ทั้งนี้ได้มีการแสดงต่างๆ ของเด็กๆ ในหมู่บ้าน ซึ่งเด็กๆชุดนี้ได้เข้าประกวด โคลงการ To Be Number One ระดับจังหวัดและได้รับรางวัลมาแล้ว โดยนายนิพนธ์ ชื่นตา กล่าวว่า จะนำหมู่บ้าน ปลาฝาแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านต้นแบบ และเป็นหมู่บ้านนำร่อง ให้กับที่อื่นๆต่อไป และได้มีการมอบรางวัลให้กับเด็กๆ และผู้นำของเด็กๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ