วันอังคาร ที่ 2 เดือนมิถุนายน คศ.2020

นายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย ได้เรียกคณะทำงาน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย ได้เรียกคณะทำงาน

โดยมีประธาน และเลขา ของภาคเหนือตอนล่าง และ ประธานจังหวัดของภาคต่างๆ เข้าประชุม เพื่อชี้แจง แนวทาง บทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน โดยรับฟังปัญหา ต่างๆ
ของชาวบ้าน

และองค์กรต่างๆ ของแต่ละจังหวัด แต่ละท้องถิ่น โดยส่งให้ประธานจังหวัด และประธานภาค ต่างๆตามลำดับ เพื่อนำเสนอ กับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง ต่อไป หลังจากนั้น ได้มอบใบแต่งตั้ง ประธานภาค ประธานจังหวัด และใบเกียรติคุณ ให้กับผู้ที่ร่วมบริจาค ปัจจัยและ ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป