วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020

นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับวัดช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย มอบชุดยังชีพ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับวัดช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย มอบชุดยังชีพ

ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหาร และของใช้จำเป็นในครัวเรือนให้กับครอบครัวที่ยากจนในเขตยานนาวา จากนั้น ได้เดินทางไปยังบ้านพักอาศัยของประชาชนในชุมชนแออัดบัวหลวง มอบข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม ผลไม้ และเครื่องดื่มให้ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน