วันอังคาร ที่ 14 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Care Giver)รุ่นที่1เครือข่ายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Care Giver)รุ่นที่1เครือข่ายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

วันนี้(25 พฤษภาคม 2563) นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Care Giver)รุ่นที่1เครือข่ายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

//////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพข่าว