วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020

กองทัพบกพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

Environment : “กองทัพบกพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชน” กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1ดำเนินการให้การส่งน้ำให้กับพี่น้องประชาชน บรรเทาภัยแล้ง

เมื่อ 28 พฤษภาคม 2563 พันโท ธวัฒน์ อินกอง ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ได้จัดกำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วย รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ร่วมบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ และรถบรรทุกน้ำของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน ขนาด 6,000 ลิตร

เข้าดำเนินการให้การส่งน้ำ ให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ในพื้นที่ หมู่ 7 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 เที่ยว โดยมีจำนวนให้การส่งน้ำทั้งสิ้น 24,000 ลิตร เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จำนวน 35 หลังคาเรือน

# ทหารจะไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชน #