วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020

ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 7 นำทหารเดินทางไกล จิตอาสามอบถุงยังชีพผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ตลอดเส้นทาง

Volunteer News : ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 7 นำทหารเดินทางไกล จิตอาสามอบถุงยังชีพผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ตลอดเส้นทาง

พันโท จักรพงษ์ สอดสี ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 7 กรมทหารม้าที่ 2 นำกำลังพลของหน่วยฝึกเดินทางไกล ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เพื่อฝึกความอดทนและพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลภายในหน่วยให้สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในทุกสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งลงพื้นที่พบปะพัฒนาสัมพันธ์ ตามเส้นทางการเดินทางไกล และมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ยากไร้ จำนวน 5 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ในการนี้ ทหารจิตอาสาพระราชทาน กองพันทหารม้าที่ 7 กรมทหารม้าที่ 2 ยังได้เข้าเยี่ยมเยือนมอบถุงยังชีพให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1 ราย ณ บ้านวังสีสูบ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง