วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020

(คลิบ) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35  ( ฉก.ทพ.35 )ก่อสร้างเส้นทางคอนกรีตชั่วคราวให้ราษฎรใช้สัญจรที่ จ.ตาก

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ( ฉก.ทพ.35 )ก่อสร้างเส้นทางคอนกรีตชั่วคราวให้ราษฎรใช้สัญจรที่ จ.ตาก

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ( ฉก.ทพ.35 )จัดกำลัง ชุดปฏิบัติการบำบัด และพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และราษฎรบ้านเลอตอ บ้านวะเบยเด ม.3 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ก่อสร้างเส้นทางคอนกรีตชั่วคราวเพื่อให้ราษฎรใช้สัญจรไปมาในห้วงฤดูฝน

พ.อ.ประวิธ ธรรมชาติ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 เปิดเผยว่า หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ( ฉก.ทพ.35 )จัดกำลัง ชุดปฏิบัติการบำบัด และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยราษฎรชาวไทยภูเขามีส่วนร่วม โครงการกำจัดพืชเสพติด ฝ่ายทหารพรานกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และราษฎรบ้านเลอตอ บ้านวะเบยเด ม.3 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ก่อสร้างเส้นทางคอนกรีตชั่วคราวเพื่อให้ราษฎรใช้สัญจรไปมาในห้วงฤดูฝน ระยะทาง 100 เมตร โดยขณะนี้ก่อสร้างไปแล้ว 50 % คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.63 นี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง