ส.ส. ปอย พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมกับนายประทิน นาคสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง และนางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ส.ส. ปอย พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมกับนายประทิน นาคสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง และนางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ได้มอบแอลกอฮอร์สำหรับล้างมือ หน้ากาอนามัยชนิดผ้า น้ำดื่ม กาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม และเครื่องดื่มชูกำลัง โดยมีนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และนายสมศักดิ์ หลวงเทพ ปลัดอำเภอชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์