วันพุธ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง

นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สมาชิกวุฒิสภา และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ครั้งที่ 13 “มีแล้วแบ่งปัน” ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา กล่าวว่าวุฒิสภา ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเห็นควรจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น ประกอบด้วย กิจกรรมโรงครัววุฒิสภาเพื่อประกอบอาหารแจกให้แก่ประชาชน และกิจกรรมแจกข้าวสารให้แก่คนขับรถแท็กซี่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือและแบ่งปัน หลังจากที่วุฒิสภาได้จัดตั้งตู้ปันสุขเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ วุฒิสภาได้เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โดยประชาชนที่เข้ามารับแจกสิ่งของจะต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่วุฒิสภาจัดให้ และจะต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงานด้วย