ตราด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด ผนึกกำลังจิตอาสา ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สร้างความปลอดภัยให้นักเรียน ต้อนรับเปิดเทอม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19

ตราด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด ผนึกกำลังจิตอาสา ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สร้างความปลอดภัยให้นักเรียน ต้อนรับเปิดเทอม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด จัดกิจกรรมจิตอาสาเปิดเทอมปลอดภัย ใช้ไฟ PEA เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีนายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง)จังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงธูปเทียนแพถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พร้อมด้วยนายนายธีระ สุขเจริญ
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด คณะผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมด้วย ดร.มุทิตา แพทย์ประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะพานหิน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เหล่าจิตอาสา ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม

นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง)จังหวัดชลบุรี ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรม “จิตอาสา เปิดเทอม ปลอดภัย ใช้ไฟ PEA” เพื่อ เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง)จังหวัดชลบุรี ร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้านระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภัยก่อนโรงเรียนเปิดเทอม รวมถึงติดตั้งตู้ทำน้ำดื่ม พร้อมเครื่องกรองน้ำ ตัดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว เจลล้างมือ และอุปกรณ์ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหิน
นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า รวมถึงการประหยัดพลังงานให้กับนักเรียน ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่สถานศึกษาอีกด้วย และร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียนวัดสะพานหิน เพื่อพัฒนาโรงเรียนของแต่ละชุมชนให้มีความปลอดภัยมีความเป็นอยู่ที่ดีและที่ขาดไม่ได้ประชาชนจิตอาสาที่พร้อมจะเสียสละแรงกายแรงใจสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรม หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ตลอดทั้งกิจกรรมภายในวันนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด ได้คำนึกถึง ความปลอดภัย และได้ทำตามมาตรการควบคุมโรคการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ บริการเจลล้างมือ และผู้ร่วมงานสวมหน้ากากอนามัย ทุกคน…สัมภาษณ์ นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง)จังหวัดชลบุรี…/

สุนิสา สังข์ทอง จ.ตราด 098-2478946