อำเภอรือเสาะ จัดกิจกรรม “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

อำเภอรือเสาะ จัดกิจกรรม “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอรือเสาะ เป็นประธานใน กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาดและสวยงาม

โดยมีนายนิติพงษ์ ทาหา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง,นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ,หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ปลัดอำเภอ, ตำรวจ, ทหารและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สวนกาญจนาภิเษก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส