วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา

พร้อมด้วย นายทรงเดช เสมอคำ สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (อสม.) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งขอบคุณ ชื่นชมและให้กำลังใจที่ได้เสียสละทุ่มเท และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์อย่างดียิ่ง โดยการเป็นจิตอาสาหรืออาสาสมัครในการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ต่อมาเวลา 14.30 นาฬิกา คณะฯ ได้เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และร่วมกันนำสิ่งของดังกล่าวใส่ “ตู้ปันสุข” ณ บริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง นมยูเอชที ข้าวสาร ไข่ไก่ และขนม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

จากนั้นเวลา 15.00 นาฬิกา ณ วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ตำบลผาจุก คณะสงฆ์วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ร่วมกับคณะกรรมการฯ และนายกเทศมนตรีตำบลผาจุก ได้มอบกระโจมอะคริลิค จำนวน 3 ชุด ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล สำหรับใช้ในการทำหัตถการให้กับผู้ป่วยหรือกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับเทศบาลตำบลผาจุก พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ตามพระดำริ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อช่วยบรรเทาความยากลำบากให้กับประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน

และเวลา 16.30 นาฬิกา ณ อำเภอลับแล คณะฯ ได้เดินทางไปมอบเงินสนับสนุนในการสร้างบ้านให้กับนายสังวร อ่อนจันทร์ ประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ทั้งนี้ นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการฯ กล่าวว่าวุฒิสภาจะพยายามดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย