วันอาทิตย์ ที่ 12 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี มอบประกาศขอบคุณจิตอาสาที่ช่วยทำหน้ากากผ้าแจกประชาชนป้องกันโควิด-19

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี มอบประกาศขอบคุณจิตอาสาที่ช่วยทำหน้ากากผ้าแจกประชาชนป้องกันโควิด-19 ให้กำลังใจทุกคน และก้าวผ่านอย่างปลอดภัย

วันนี้ ( 4 มิ.ย.63 ) ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจริตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดร่วมขอบคุณ และมอบประกาศขอบคุณจิตอาสาจำนวน 71 หน่วยงาน และ ตัวบุคคล ที่มาช่วยเหลือสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ในการจัดทำหน้ากากผ้าป้องกันภัยโควิด-19

ก่อนนำไปแจกจ่ายแก่ อสม.และเจ้าหน้าที่คัดกรองในหมู่บ้านชุมชน ผู้ด้วยโอกาส ผู้ยากไร้ คนพิการ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนในจังหวัดจันทบุรี กว่า 6 หมื่นชิ้น พร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวขอบคุณจิตอาสาทั้งหน่วยงาน องค์กร ประชาชนทั่วไป นักเรียน ยุวกาชาด ที่มาร่วมในการผลิตหน้ากากผ้าตามแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด พร้อมทั้งขอให้ชาวจังหวัดจันทบุรีทุกคนก้าวผ่านสถานการณ์โควิด-19 อย่างปลอดภัย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก