วันพุธ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เพชรบุรี- ฝนและกระแสลมกรรโชกหนัก บ้านเรือนประชาชนเขตท่ายาง เสียหายหลายหลัง

เพชรบุรี- ฝนและกระแสลมกรรโชกหนัก บ้านเรือนประชาชนเขตท่ายาง เสียหายหลายหลัง

เมื่อเวลา09.00น.วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายทองใบ เพ็งสว่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ,นายภราดร เวทยนุกูล ปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง ,นายอนุชา สุภาษิต รองปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่ายาง เดินทางไปตรวจสอบบ้านของ นางสาวยุวดี เสริมธนกุล อายุ40ปี บ้านเลขที่72/4 ม.3บ้านท่ากระเทียม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ที่ประสบเหตุฝนกระหน่ำและเกิดวาตภัยลงมาอย่างหนัก ทำให้กิ่งไม้ที่อยู่บ้านเรือนหล่นทับหลังคาจนได้รับความเสีย นอกจากนั้นยังพบบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันอีกนับกว่า10 หลังคาเรือน

สำหรับการเกิดเหตุในครั้งนี้ เนื่องจากทางกรมอุตุวิทยานิยม ได้ประกาศเตือนให้ประชาชนระมัดระวังพายุโซนร้อนกำลังพัดผ่านประเทศไทย ส่งผลให้เกิดกระเเสลมและฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ จนเป็นเหตุให้บ้านเรือนและพื้นที่เพาะปลูกของประชาชนได้รับความเสียหาย โดยเบื้องต้นนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง และคณะผู้บริหาร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่ายาง ลงไปตรวจสอบสภาพความเสียหาย โดยจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่เกิดผลกระทบ ส่วนพืชผลทางการเกษตรก็จะดำเนินการเยียวยาตามความเหมาะสมและตามสภาพความเป็นจริงเป็นรายๆในโอกาสต่อไป

กสิพล ศิริลาภ/เพชรบุรี