วันพุธ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนซื้อสินค้าลดราคาครองชีพ “พาณิชย์ร่วมใจสู่ภัย Covid-19 ลดราคา ช่วยประชาชน LOT4” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนซื้อสินค้าลดราคาครองชีพ “พาณิชย์ร่วมใจสู่ภัย Covid-19 ลดราคา ช่วยประชาชน LOT4” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดลำพูน เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ภายใต้ “โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู่ภัย Covid-19 ลดราคา ช่วยประชาชน LOT4” ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โดยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ อาทิ ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ผงซักฟอก ฯลฯ ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด เพื่อช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพ สร้างโอกาสทางการตลาดสินค้าชุมชน การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้บริหารจัดการพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าให้สามารถเว้นระยะให้ประชาชนตามนโยบาย Social Distancing มีจุดคัดกรองอาการป่วยไข้ ไอจาม และขอความร่วมมือประชาชนให้นำถุงผ้ามาด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานฯ มีแผนดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ในทุกอำเภอของจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอในแต่ละแห่ง เช่น วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ อำเภอป่าซาง วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 อำเภอเวียงหนองล่อง วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ บ้านโฮ่ง วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ อำเภอแม่ทา วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ทุ่งหัวช้าง วันทอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ อำเภอลี้ วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ อำเภอบ้านโฮ่ง วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ อำเภอป่าซาง วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ อำเภอบ้านธิ วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ อำเภอเวียงหนองล่อง วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2563 ณ อำเภอแม่ทา วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ อำเภอทุ่งหัวช้าง วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ อำเภอลี้ และวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ อำเภอบ้านธิ ทั้งนี้ แผนกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

…………
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน