ณ โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จำกัด

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จำกัด

ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ในคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา นำโดยพลเอก สราวุฒิ ชะลออยู่ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล อาทิ

กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า ระบบการผลิตน้ำเพื่อป้อนเข้าสู่หม้อต้มไอน้ำ ค่าควบคุมน้ำ Demin ป้อนสู่ Boiler อัตราส่วนการผสมเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า การวิเคราะห์และทดสอบเชื้อเพลิงค่าความร้อน ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สำคัญในการประกอบการพิจารณาศึกษาด้านพลังงานทดแทนของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน