วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

นำโดย พลเอก สำเริงศิวาดำรงค์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานด้านการศึกษาตรวจสอบเรื่องการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การจัดซื้อเครื่องอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และชมการสาธิตประสิทธิภาพของเครื่องอากาศยานไร้คนขับ
จากนั้น เวลา 13.30 นาฬิกา

เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายธนวัฒน์ สนิทศักดิ์ดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 1 นายณัฐวุฒิ ทรงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ นายบุญแท้ วงศ์กรนาวิน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และการจัดซื้อเครื่องอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน