สนง.พณจ.ร้อยเอ็ด.. ปลดล็อคเฟส 3!! จัดมหกรรมโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19

สนง.พณจ.ร้อยเอ็ด.. ปลดล็อคเฟส 3!! จัดมหกรรมโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19

ยังคุมเข้ม! นายอำเภอจังหาร ตรวจคัดกรองตรวจวัดไข้ เว้นระยะ ห่างทางสังคม ให้แก่ประชาชน.. ต้านโควิด-19

วันนี้อาทิตย์ที่(7มิถุนายน2563)เมื่อเวลา09.30น.ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหารนางลักขณา บุญนำ พานิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยน.ส.ทัสนี ประภาศรี ผอ. กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพานิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด และนายณัฏฐ์วัติ รุจิสรรค์กุนทร ผู้จัดการบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันนำกันจัดมหกรรม
-จัดมหกรรมลดราคาสินค้าที่จำป็นต่อค่าครองชีพ
ระยะที่ 2 -3 (Lot 2-3)

ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหารเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ บ้านนา ตำบลดงสิงห์อำเภอจังหาร ได้จัดตั้งจุดตรวจคัดกรองอย่างคุมเข้มในวันนี้ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ทำให้เกิดปัญหาทั่วประเทศ ผู้ผลิตผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางปกติ ประชาชนมีความกังวลต่อสถานการณ์ มีการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ จนทำให้สินค้าบางชนิดปรับราคาสูงขึ้น ซึ่งกระทบกับค่าครองชีพของประชาชนในภาพรวม กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19

พร้อมประชาสัมพันธ์บอกเล่าเก้าสิบให้เจ้าของร้านใส่หน้ากากอนามัยเป็นประจำล้างมือด้วยเจลหรือสบู่เหลวเพื่อฆ่าเชื้ออยู่สม่ำเสมอให้กินร้อนช้อนกลางไม่กินคว่ำออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019″COVID-19 โดยนายอำเภอจังหาร พร้อมทหารของนักรบชุดขาว ด้วยอาสาสมัครอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอจังหาร เข้าร่วมสกัดกั้นสแกนอุณหภูมิวัดไข้ แจกหน้ากากอนามัย พร้อม ตรวจแนะนำส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่บริโภคให้ถูกสุขลักษณะเพื่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนนานอำเภอจังหารปฎิบัติตามแนวทาง
โดยขอความ ร่วมมือกับห้างขนาดใหญ่และห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการลดราคาสินค้า ราคาค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกอำเภอสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดมหกรรมลดราคาสินค้าที่จำป็นต่อค่าครองชีพ ระยะที่ 2 -3 (Lot 2-3) โดยจับมือห้าง Moder Trade ประกอบด้วย ห้างบิ๊กซี ห้างโลตัสและห้างแม็คโคร สาขาร้อยเอ็ด และแหล่งท้องถิ่น ได้แก่ ห้างร้อยเอ็ดพลาซ่า บริษัทร้อยเอ็ดไฮเปอร์มาร์ท บริษัทสมศักดิ์โอสถสภา บริษัทเคอะไฮมาร์เกต บริษัทแคทวันชุปเปอร์เซ็นเคอร์ บ้านนา ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ดก็ระยะเวลาตั้งแต่ พ.ค.-มิ.ย.63

บริษัททวีกิจชุปเปอร์เซ็นเตอร์ จัดมหกรรมลดราค่าสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ 5-70%ระยะเวลาตั้งแต่ พ.ค. -มิ.ย. 2563 หมวดสินค้าที่ลดราคา 7 หมวด 1) หมวคสินค้าข้าว
2)หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 3)หมวดอาหารปรุงสำเร็จรูปแช่แข็ง 4)หมวดซอสปรุงรส
ร)หมวดของใช้ประจำวัน ตหมวดผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย)หมวดผลิตภัณฑ์ซักล้าง
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อค่าครองชีพในการจัดลดราคา
ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกอำกอระยะที่ 4 (Lot 4)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าตามโครงการพาณิชย์ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 และลดราคาค่าครองชีพให้ประชาชนลดราคาตั้งแต่ 15-30 %

โดยกำหนด จัดงานจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ จำนวน 20 ครั้ง 20 อำเภอ สินค้าที่นำมาจำหน่าย-บ้านนา ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ดก็ระยะเวลาตั้งแต่ พ.ค.-มิ.ย.63™

อาทิเช่น ไข่ไก่เบอร์ 3 ราคาแผงละ65 บาท เนื้อสุกร กก.ละ120 บาท น้ำมันพืชขวดละ30 บาท

น้ำปลาทิพย์รส ขวดละ 25 บาท น้ำยาล้างจาน ถุงละ 20 บาท
พร้อมด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคอีกมากมายในราคาต่ำกว่าท้องตลาด

ชาวร้อยเอ็ดอำเภอจังหารร่วมใจ ใช้ชีวิตวิถีใหม่ ปฏิบัติตามวินัยใหม่ จะปลอดภัยจากโรคโควิด-19

_________
“ล้างมือ กินร้อน ไม่กินร่วม สวมหน้ากากอนามัย อยู่ไกลกัน 2 เมตร”

ผู้สื่อข่าวเกาะติดสถานการณ์รายงานในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

……..
คณิตไชยจันทร์ บพิตร จำปา
กูลศักดิ์ แสงศักดิ์ ภาพ/ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานข่าวคนคันข่าวเมืองร้อยเอ็ดรายงาน