วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้องประชุม หมายเลข 202 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา จัดกิจกรรม “การพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา” (Morning Talk)

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 202 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา จัดกิจกรรม “การพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา” (Morning Talk)

โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานในการพูดคุย และมีพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภากว่า 50 คน เข้าร่วมพูดคุยในครั้งนี้

สำหรับในวันนี้มีการพูดคุยเรื่อง “โควิด-19 รอบ 2 มาจริงหรือไม่ แล้วเราจะอยู่กันอย่างไร” โดยมี นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้นำในการพูดคุย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ ระหว่างกันในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการก่อนเข้าร่วมการประชุมวุฒิสภา

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน