วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา

นำโดย นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยนายคำนูณ สิทธิสมาน รองประธานคณะกรรมาธิการฯ รับหนังสือจากนางสาวอาจิน จุ้งลุก รองประธานมูลนิธิสุภา วงศ์เสนาเพื่อการปฏิรูปรูปสิทธิลูกหนี้ เพื่อขอให้ชะลอการขายทอดตลาดและให้ประชาชนที่เป็นหนี้สินทั้งหมดเข้าสู่แผนฟื้นฟูหนี้บุคคลธรรมดา เนื่องจากระเบียบการขายทอดตลาดทรัพย์ใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) ให้ขั้นตอนการขายทอดตลาดดำเนินการได้ภายในเวลาเพียง 5 วัน และยกเลิกการคัดค้านราคาและการผูกพันราคาในการขายทอดตลาด ไม่สามารถร้องเพิกถอนการขายทอดตลาด

โดยอ้างเหตุราคาที่ขายได้ต่ำเกินควร ทำให้ประชาชนที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ได้รับความเดือดร้อน มีโอกาสต้องเสียทรัพย์อย่างไม่เป็นธรรม ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถคัดค้านราคาการขายทอดตลาดที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้ชะลอการขายทอดตลาดและให้ประชาชนที่เป็นหนี้สินทั้งหมดเข้าสู่แผนการฟื้นฟูหนี้บุคคลธรรมดา เช่นเดียวกับการฟื้นฟูเอสเอ็มอี ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่ 9 เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน

ด้านนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ กล่าวว่า ทางคณะกรรมาธิการฯ จะรับเรื่องดังกล่าวไว้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หลังจากนี้จะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกัน ซึ่งคณะกรรมาธิการพร้อมทำงานเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างเต็มที่

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน