จ.ราชบุรี/ประกอบพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

จ.ราชบุรี/ประกอบพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

เมื่อวันที่9มิ.ย2563ที่อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ซึ่งจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อน้อมรำลึก

และสำนึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการ
พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468 ณ เมืองไฮเดลเบอร์ก ประเทศเยอรมัน ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่สอง ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489

สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี/รายงาน