วันอาทิตย์ ที่ 12 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สภ.ขลุง ได้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน สถานีตำรวจภูธรขลุง

เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันนี้ ๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. สภ.ขลุง ได้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน สถานีตำรวจภูธรขลุง

โดยมี นายบุรินทร์ ธนอุดมนาน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองขลุง / ประธาน กต.ตร.สภ.ขลุง เป็นประธานในที่ประชุม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ