วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ประชาชนจิตอาสาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาลนครพิงค์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8

ประชาชนจิตอาสาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาลนครพิงค์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8

วันนี้ 9 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ข้าราชการ ทหารตำรวจ บุคคลากรทางการเเพทย์ โรงพยาบาลนครดพิงค์เชียงใหม่ จัดกิจกรรม จิตอาสาทำความสะอาด ภายในโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ เนื่ิองในโอกาสวันวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น โดยมีจิตอาสา ประชาชน องค์กรอย่างเช่น สมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน นำโดย นางธัญญภัครภรณ์ เจริญเธียร นายกสมาคมฯพร้อมด้วยคณะได้นำเอา เจลแอลกอฮอลและนำยาฆ่าเชื้อโรคมามอบให้ทาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่

เพื่อนำมาใช้ทำความสะอาด ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำทีมข้าราชการ จิตอาสา
และประชาชนเข้าไปทำความสะอาดทั้งภายในอาคารแรกรับผู้ป่วย รอบๆบริเวณของพื้นที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ส่วนทางด้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ได้จัดกำลังบุคคลาการทางการแพทย์ พยาบาลให้บริการตรวจวัดไข้ ติดสติ้กเกอร์ ที่จุดคัดกรองแก่ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมดังกล่าวนี้ตลอดเวลา เพื่อการป้องกันโรคระบาด ไวรัสโควิด19 กิจกรรมบิ้กคลีนนิ่งเดย์ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ สร้างความอบอุ่น เเละสร้างขวัญกำลังใจแด่ผู้มารับบริการตรวจสุขภาพและเพื่อขอรับการรักษา อย่างอบอุ่นยิ่ง โดยรวมแล้ว การจัดกิจกรรมบิ้กคลีนนิ่งเดย์ในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

วันอานันทมหิดล ตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อน้อมระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลมีพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการปกครอง การศาสนา และการศึกษา ตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมราชแพทยาลัย ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2489 โดยในการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ พระองค์ได้มีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน โรงเรียนแพทย์แห่งที่ 2 ของประเทศไทยจึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งในปัจจุบันคือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปวงชนชาวไทยต่างรำลึกถึงพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ อันมีเป็นอเนกประการจึงร่วมใจน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน โดยถือเอาวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี..


ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เชียงใหม่