ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค อำเภอขลุง มอบน้ำดื่ม จำนวน ๕๐ แพค ให้กับข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วันนี้ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. สภ.ขลุง ขอขอบคุณ น.ส.กมลพัชร ไทยเจริญ ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค อำเภอขลุง ที่มีอุปการคุณมอบน้ำดื่ม จำนวน ๕๐ แพค ให้กับข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี พ.ต.อ.ประเสริฐ มาเห็ม ผกก.สภ.ขลุง เป็นผู้รับมอบ