วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พะเยา “ฮือฮา! พระปิดแมสก์-ซิล พระพุทธรูป กุศโลบาย เตือนญาติโยมการ์ดอย่าตก ป้องกันโควิด-19

พะเยา “ฮือฮา! พระปิดแมสก์-ซิล พระพุทธรูป กุศโลบาย เตือนญาติโยมการ์ดอย่าตก ป้องกันโควิด-19

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดเชียงทองหมู่ 8 บ้านศาลาตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้สร้างความฮือฮา โดยทำการนำแมสและ ซิล มาปิดปากปิดจมูก พระพุทธรูป ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้ากุฏิสงฆ์ เพื่อเป็นกุศโลบาย เตือนสติให้บรรดาญาติโยม และบุคคลทั่วไป ทั้งที่เข้ามาในวัดและอยู่นอกวัด ให้มีการป้องกันตัวเอง จากเชื้อโรคโควิค-19 ที่มีการแพร่ระบาด ไปทั่วโลก ทางคณะสงฆ์ จึงได้มีแนวคิด ให้เป็นสัญลักษณ์แบบอย่างของการเตือนสติ ในการป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ให้ บรรดาญาติโยมและบุคคลทั่วไป ให้ปฏิบัติตน โดย การ์ดไม่ตก ใส่หน้ากาก อยู่ห่าง ล้างมือ เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคโควิด-19

พระครูไพจิตธรรมาภรณ์ (อดุลย์) เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง หมู่ 8 บ้านศาลา ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา กล่าวว่า ได้มีแนวคิด เพื่อเป็นการเตือนสติ คณะศรัทธาญาติโยมตลอดจน สาธุชนทั่วไป ทั้งในและนอกสถานที่ของวัด ให้มีการป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก จึงได้นำเอา หน้ากากอนามัย หรือแมสก์และซิล นำมาใส่ ปิดปากและจมูกพระพุทธรูปปางลีลาและพระพุทธรูปปางสิวลี ที่นำมา ตั้งไว้บริเวณหน้ากุฏิ เพื่อให้ญาติโยมได้กราบไหว้ บูชา และที่สำคัญ เป็นกุศโลบาย เพื่อ เป็นการเตือนสติ ให้ญาติโยมและ สาธุชน ทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญ ในการป้องกันตัวเอง จากเชื้อโรค โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยเตือนสติ ทั้งพระ ภิกษุสงฆ์-สามเณร ตลอดจนสาธุชนทั่วไป จะต้อง การ์ดไม่ตก ใส่หน้ากาก อยู่ห่างกัน มั่นล้างมือ เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรค โควิด-19 ดังกล่าว