นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้านและเกษตรกร

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ จังหวัดเพชรบุรี นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม สมาชิกวุฒิสภา

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้านและเกษตรกร หมู่ 10 บ้านหันตะเภา ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน