วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ จังหวัดนครสวรรค์ นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วุฒิสภา ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านปลอดภัยทางถนน และเสนอแนะการดำเนินงานเพื่อลดอุบัติเหตุ รวมทั้ง รับฟังการนำเสนอสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน

โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน