วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จันทบุรีจัดงาน สีสันแห่งผลไม้เมืองร้อน ปี 2 พัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก ขยายช่องทางการตลาด กระจายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรสู่ผู้บริโภค

จันทบุรีจัดงาน สีสันแห่งผลไม้เมืองร้อน ปี 2 พัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก ขยายช่องทางการตลาด กระจายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรสู่ผู้บริโภค

วันนี้ ( 11 มิ.ย.63 ) ที่บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส จันทบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาจันทบุรีได้ร่วมกันจัดงานประชาสัมพันธ์และรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพของจังหวัดจันทบุรี ภายใต้ชื่องาน สีสันแห่งผลไม้เมืองร้อน ปี 2

เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ความเป็นเอกลักษณ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของผลไม้คุณภาพจังหวัดจันทบุรี ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสนับสนุนด้านการผลิตผลไม้คุณภาพแก่เกษตรกร สำนักงานพาณิชย์สนับสนุนด้านการตลาด และ เทสโก้ โลตัส สนับสนุนเอื้อเฟื้อด้านสถานที่ด้านการขาย มีตัวแทนกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร ชาวสวนผู้ผลิต นำสินค้าทางการเกษตรมาจัดแสดงและจำหน่ายรวม 20 ร้านค้า ซึ่งจะจัดจำหน่ายผลไม้คุณภาพ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ และสินค้าทางการเกษตรไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563

สำหรับพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าบริเวณลานจอดรถ ผู้บริโภคที่จะเข้าไปซื้อสินค้าต้องมีการตรวจวัดไข้ บริเวณจุดคัดกรอง พร้อมทั้งใส่หน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการ ผู้เข้าร่วมงานทุกคนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการที่ราชการกำหนด

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก