นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านและเกษตรกร

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ บริเวณทางข้ามรถไฟ หมู่ 5 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านและเกษตรกร

หมู่ 5 และพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากน้ำในคลองบางจากเอ่อท่วมเข้าที่นาของชาวบ้านที่ปลูกข้าวไว้จมน้ำได้รับความเสียหายจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน