วันอังคาร ที่ 14 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศิษยานุศิษย์ หลวงปู่นงค์ วัดทุ่งตาอิน อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญอายุ วัฒนมงคล 78 ปี หลวงปู่นงค์ อย่างเรียบง่าย ท่ามกลางการเว้นระยะห่าง Social Distancing ป้องกันโควิด-19

ศิษยานุศิษย์ หลวงปู่นงค์ วัดทุ่งตาอิน อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญอายุ วัฒนมงคล 78 ปี หลวงปู่นงค์ อย่างเรียบง่าย ท่ามกลางการเว้นระยะห่าง Social Distancing ป้องกันโควิด-19

ที่วัดทุ่งตาอิน ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ศิษย์ยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน ประชาชน ชาวบ้านในพื้นที่ได้ทำบุญเจริญอายุวัฒนะมงคลครบ 78 ปี พระครูประดิษฐ์ศาสนการ หรือหลวงปู่นงค์ เจ้าคณะตำบลพลวง เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอิน ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระพุทธบาทพลวงโดยมีพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธี ท่ามกลางบรรยากาศที่เรียบง่าย เว้นระยะห่าง Social Distancing ป้องกันโควิด-19 ตามมาตรการของทางราชการ โอกาสนี้ มูลนิธิพระพุทธบาทพลวงได้นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง มอบให้วัดต่าง ๆ

ในจังหวัดจันทบุรีที่ขอรับการสนับสนุน สมทบทุนบำรุงวัด ศาสนะวัตถุ ศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และสาธารณสงเคราะห์แบ่งเป็นเงินอุดหนุนบูรณะวัดขนุน จำนวน 500,000 บาท และเงิน ค่าไฟฟ้า ให้แก่ วัดในอำเภอเขาคิชฌกูก 11 วัด 3 สำนักสงฆ์ วัดละ 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,900,000 บาท อย่างไรก็ตามทางมูลนิธิพระพุทธบาทพลวงได้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินสมทบการก่อสร้างอาคารสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ ที่ยังขาดปัจจัยการก่อสร้าง ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสด ผ่านบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส.สาขา อ.เขาคิชฌกูฎ หรือสแกนคิวอาร์บาร์โคต QR ธรรม D ชื่อบัญชี พระครูประดิษฐ์ศาสนการ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก