วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ รับหนังสือร้องเรียนจากคณะครูโรงเรียนบ้านแสงสว่าง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ รับหนังสือร้องเรียนจากคณะครูโรงเรียนบ้านแสงสว่าง จังหวัดอุดรธานี

เพื่อขอความช่วยเหลือโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีที่ถูกฟ้องคดีจำนวนมาก โดยคณะครูได้ให้ข้อมูลในรายละเอียดของเรื่องร้องเรียนแล้ว ทั้งนี้ นายตวง อันทะไชย ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้และจะนำไปพิจารณาในคณะกรรมาธิการฯ ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน