วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางณัฐิดา เจนนาวิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพ แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย จำนวน 3 ราย

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางณัฐิดา เจนนาวิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพ แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย จำนวน 3 ราย

ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนรัง ซึ่งมีนายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง กำนันตำบลโนนรัง ให้การต้อนรับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลังที่ 1 มอบเงินบรรเทาทุกข์ 10,000 บาท มอบถุงยังชีพ 1 ถุง เครื่องนอน 1 ชุด ผ้าห่ม 3 ผืน มุ้ง 1 หลัง น้ำดื่ม 3 แพ็ค ชุดทำความสะอาดยาสีฟัน 1 ชุด
หลังที่ 2 มอบเงินบรรเทาทุกข์จำนวน 2,000 บาท มอบถุงยังชีพ 1 ถุง มอบผ้าห่ม 3 ผืน มุ้งนอน 1 หลัง น้ำดื่ม 2 แพ็ค ชุดทำความสะอาดยาสีฟัน 1 ชุด
หลังที่ 3 มอบถุงยังชีพจำนวน 1 ถุง หมอนผ้าห่ม 2 ผืน มอบมุ้ง 1 หลัง มอบน้ำดื่ม 1 แพ็ค มอบชุดทำความสะอาดยาสีฟัน 1 ชุด
พร้อมให้กำลังใจ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ทั้ง 3 ราย

_____
ศรีไพร ทูลธรรม_รายงาน