วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร สมาชิกวุฒิสภา มอบพระพุทธนวราชบรมบพิตรศักดิ์สิทธิ์ชัยมงคล กองบัญชาการกองทัพไทย พุทธศักราช 2555 ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว แบบขัดมัน จำนวน 1 องค์

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องพระ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร สมาชิกวุฒิสภา

มอบพระพุทธนวราชบรมบพิตรศักดิ์สิทธิ์ชัยมงคล กองบัญชาการกองทัพไทย พุทธศักราช 2555 ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว แบบขัดมัน จำนวน 1 องค์ ให้แก่ห้องพระประจำอาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ พร้อมด้วย พลเอก ชยุต สุวรรณมาศ และพลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้รับมอบ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน