วันพุธ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้องประชุม 2408 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2408 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วุฒิสภา (Senate Conservation Caucus : SCC)

ประกอบด้วย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานกลุ่ม SCC นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานกลุ่ม SCC และนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ สมาชิก SCC ประชุมทางไกลผ่านระบบ Webex ร่วมกับผู้แทนจากองค์กร International Conservation Caucus Foundation (ICCF)

ประกอบด้วย Mr. John B. Gantt President และ Mr. Daniel Tanner Regional Director, Southeast Asia เพื่อหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกลุ่ม SCC และการเข้าร่วมรับฟังการประชุม ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 18.30 นาฬิกา

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน