พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง รับมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค จากคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง รับมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค จากคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก

นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร จำนวน 100 ถุง ไข่ไก่ จำนวน 600 ฟอง น้ำดื่ม จำนวน 168 ขวด บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 128 ซอง ปลากระป๋อง จำนวน 100 กระป๋อง น้ำปลา จำนวน 60 ขวด น้ำมันปาล์ม จำนวน 96 ขวด น้ำตาล จำนวน 25 ถุง นมถั่วเหลือง จำนวน 104 กล่อง ขนมปังกรอบ จำนวน 4 ลัง เวเฟอร์ จำนวน 4 กล่อง ยาสีฟัน จำนวน 96 ชิ้น สบู่ จำนวน 100 ก้อน ผงซักฟอก จำนวน 100 ถุง หน้ากากอนามัย จำนวน 60 ชิ้น และเจลล้างมือ จำนวน 40 ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “ตู้ปันสุข” ของวุฒิสภา ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

โอกาสนี้ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร และนายศุภชัย สมเจริญ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาและคณะอนุกรรมาธิการฯ ที่เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากจากโควิด-19 และได้ร่วมกันนำสิ่งของใส่ตู้ปันสุข ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารสุขประพฤติ

ทั้งนี้ วุฒิสภาจะจัดกิจกรรมดังกล่าวไปจนกว่าสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนจะคลี่คลาย หากประชาชนท่านใดสนใจสามารถนำสิ่งของอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นมาร่วมกิจกรรม “ตู้ปันสุข” ของวุฒิสภาได้ และขอความร่วมมือประชาชนที่จะหยิบของจากตู้ปันสุขวุฒิสภา สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ที่สำคัญ “หยิบแต่พอดี ถ้าท่านมี ใส่ตู้แบ่งปัน”

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน