วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วุฒิสภาระดมสรรพกำลังตรวจสอบติดตามการใช้เงินกู้อย่างเต็มที่

วุฒิสภาระดมสรรพกำลังตรวจสอบติดตามการใช้เงินกู้อย่างเต็มที่

นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) แถลงว่าวันนี้ (17 มิถุนายน) ได้มีการประชุมประจำสัปดาห์โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัยเป็นประธาน ได้มีการพิจารณาหารือถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนดกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท โดยเฉพาะในส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมทั่วประเทศ 4 แสนล้านบาท กันอย่างกว้างขวาง ได้มีมติให้วุฒิสภาดำเนินการ 4 ประการด้วยกันเพื่อพิทักษ์เงินแผ่นดินให้ใช้อย่างคุ้มค่าปราศจากการคดโกงทุกรูปแบบ

“ประการแรกสุดคือให้คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาทุกคณะ 26 คณะดำเนินการตรวจสอบติดตามเรื่องนี้อย่างรอบด้าน กว้างขวาง และเต็มกำลัง ตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและข้อบังคับ โดยให้ถือเป็นภารกิจพิเศษและเร่งด่วน” นายคำนูณกล่าว
ประการต่อมา ที่ประชุมรับทราบว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามีกรรมาธิการสามัญอย่างน้อย 2 คณะได้ดำเนินการคืบหน้าไปบ้างแล้ว คือคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องทุจริตและเสริมสร้่างธรรมาภิบาลได้ดำเนินการตรวจสอบในประเด็นที่อาจมีการทุจริตในหลายโครงการ และคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญได้เชิญประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดินมาหารือกันและแถลงต่อสาธารณะแล้วว่าจะร่วมมือกันทำงานอย่างเข้มข้น “เรื่องนี้ที่ประชุมขอให้กรรมาธิการทั้ง 2 คณะ และคณะอื่น เดินหน้าต่อไป อย่าให้คนโกงมีที่ยืน ให้เงินแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ใช้ไปอย่างคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ และต้องไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการเมืองในทุกรูปแบบ”

ประการที่สาม เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันของวุฒิสภาทั้ง 250 คน ประธานวุฒิสภาจะดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ข้อ 80 วรรคสอง ให้มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างรอบด้านในคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณขึ้นมา โดยมีตัวแทนจากคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะรวม 26 คณะเข้ามาร่วมเป็นอนุกรรมาธิการ
“นอกจากนั้นในประการสุดท้าย ที่ประชุมยังมีมติให้วุฒิสภาตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อเสนอแนะจากประชาชนทั่วประเทศ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาของวุฒิสภาต่อไป” โฆษกวิปวุฒิสภากล่าวในที่สุด

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน