วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 21 อาคารสุขประพฤติ นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร

ได้เข้าแสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงทำให้มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในขณะนี้ จำนวนทั้งสิ้น 249 คน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน