วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้องประชุม หมายเลข 301 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวุฒิสภา (Senate Conservation Caucus : SCC)

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 301 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวุฒิสภา (Senate Conservation Caucus : SCC)

ประกอบด้วย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานกลุ่ม SCC และนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานกลุ่ม SCC เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM ในการประชุม ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) หัวข้อ “ON THE ORIGINS OF COVID-19, PREVENTING FUTURE PANDEMICS, AND THE WILDLIFE TRADE” ร่วมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิก AIPA ผู้แทนจากองค์กร ICCF (International Conservation Caucus Foundation) ผู้แทนจากองค์กร Freeland และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน